قباد حسن پورپست الکترونیکی:ghobadhasanpour@yahoo.com
گروه آموزشی:تربیت بدنی
رتبه:مربی
دانشکده:علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی رابطه بین ترکیب بدنی، توده پروتئین و عوامل امادگی جسمانی کاراته کاهای شهر یاسوجمریم اتش سوداm.atashsoda@gmail.comاستاد راهنما
2مقایسه اثر اسکین و اسکوبا دایوینگ بر گلبول های سفید مردان غواصسید صمد اکبری کریکsamadakbari85@yahoo.comاستاد راهنما
3بررسی مقایسه حجمها و ظرفیت ریوی ورزشکاران رشته کشتی و فوتسالاکرم تکاورانakeam.takavaran@gmail.comاستاد راهنما
4تاثیر دوهفته بی تمرینی متعاقب تمرینات کشتی بر امواج الکتریکی (QT-QTc) قلب پسران کشتی گیر شهر یاسوجفرحناز ظفری چهار راه گشینsaleh.ahmadi1@yahoo.comاستاد راهنما
5تاثیر یک جلسه غواصی (اسکوبا دایوینگ)بر شاخصهای قندی مردان غواصجواد رضایی تلزالیsamadakbari2016@yahoo.comاستاد راهنما
6تاثیر ورزش هوازی بر حجم ریوی ، فشار خون سیستول و دیاستول دختر دبیرستان های شهر نورآبادحکمتی نسب علیahmad.ganj64@gmail.comاستاد راهنما
7بررسي اثر 8 هفته تمرينات منتخب واليبال بر تغييرات موج هاي الكتريكي قلب نوآموزان نونهال شهر ياسوجمعصومی عصمتsmasoumi@gmail.comاستاد راهنما