گلناز اربابپست الکترونیکی:G.arbab.iauba.ac.ir
گروه آموزشی:تربيت بدني و علوم ورزشي
رتبه:مربي
دانشکده:علوم انسانی
رزومه پژوهشی
عضویت در انجمن
مقالات چاپ شده در نشریات
مقالات ارائه شده در کنفرانسها


کارگاه ها و دوره های آموزشی
تحصیلات من
زمینه های پژوهشی مورد علاقه
طرح های پژوهشی
پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1تاثیر 6 هفته تمرین طناب زنی بر عوامل خطرزای قلبی- عروقی مردان جوانیوسف مسعودیانyo3f.2000@gmail.comاستاد راهنما
2مقایسه اثر اسکین و اسکوبا دایوینگ بر شاخص های قندی مردان غواصمرضیه شکریmarziye-shokri62@gmail.comاستاد راهنما
3مقایسه اثر اسکین واسکوبا دایوینگ بر نیم رخ چربی مردان غواصمحمدعلی نیک فردsamadakbari2015@yahoo.comاستاد راهنما
4پاسخ برخی از شاخص های التهاب عضلانی پس از یک جلسه تمرین متناوب با اضافه بار در هندبالیست های پسر نوجوانعلی معین پورwww.moein94ali@gmail.comاستاد راهنما