سید علی حسینیپست الکترونیکی:alihoseini_57@yahoo.com
گروه آموزشی:تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی رابطه ی الگوی غذایی باتوزیع تجمع چربی کاراته کا های سبک های کنترلی و غیر کنترلی یاسوج.طاهر سنجریانt09171455985@gmail.comاستاد راهنما
2بررسی رابطه سبک زندگی با توده عضلانی و چربی در ورزشکاران کاراته کای سبک های مختلف شهر یاسوج. سارا غریبیانsara.gharibian@yahoo.comاستاد راهنما
3اثر تغییرات حجم تمرین شنا بر عوامل آمادگی جسمانی وابسته به سلامت دانش آموزان پسر ابتداییابوالحسن رویینroein3@gmail.comاستاد راهنما
4اثر تمرین منتخب شنا بر عملکرد ریوی کودکان پسرقاسم ارمینarmin.yaran@yahoo.comاستاد راهنما
5رابطه بین الگوی غذایی،سابقه ورزشی و توده عضلانی اندام های مختلف مردان کاراته کا ی سبک های کنترلی و نیمه کنترلی شهر یاسوج رضا نجفیrezanajafi037@gmail.comاستاد راهنما
6اثر غواصی اسکین دایوینگ و اسکوبا برفیبرینوژن و پلاکت سرمی مردان غواصفاطمه حسن زاده دولت آبادvahidjanipor@yahoo.comاستاد راهنما
7اثردو هفته بی تمرینی متعاقب هشت هفته تمرین شنا بر عملکرد ریوی شناگرانزهرا نیکخواه نژادzahra.nikkhah94@gmail.comاستاد راهنما
8اثر هشت هفته تمرینات منتخب هاکی بر عملکرد ریوی تیم منتخب مردان یاسوجمعصومه نادری منصور ابادahmad.ganji64@gmail.comاستاد راهنما
9اثر هشت هفته تمرین هاکی بر حجم ریوی تیم منتخب بانوان استان کهگیلویه و بویر احمدشهلا گشتاسبی نیاahmad.ganji64@gmail.comاستاد راهنما
10مقایسه اثر شنا وغواصی برآب برون سلولی ، آب درون سلولی و مواد معدنی مردانفریبا حکمتی اصلa13680605@gmail.comاستاد راهنما