علی جانی پورپست الکترونیکی:alijanipour51@yahoo.com
گروه آموزشی:حقوق جزا و جرمشناسی و حقوق خصوصی
رتبه:استادیار
دانشکده:علوم انسانی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی نقش سازمان های مسئول پیشگیری از وقوع جرم در حقوق کیفری ایرانصمد ذوالفقاری فرalizolfaghari1990@yahoo.comاستاد راهنما
2آسیب شناسی رسانه های تصویری در بروز خشونت در جامعهسید میثم بارونی زادهmeysam.barooni741@gmail.comاستاد راهنما
3ارزیابی عملکرد و وظایف ضابطین دادگستری در مواجهه با جرایم مشهود در شهرستان لردگانحامد حسنیhassani.hamed69@gmail.comاستاد راهنما
4بررسی مسئولیت صادر کننده چک ناقص ( چک معیوب) و آثار آن بر زیان دیدهنوید ایموریnavid1986@yahoo.comاستاد راهنما
5بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا از سال 1385تا1392در استان کهگیلویه و بویراحمد عزت اله نیکوکارمطلق1111111111استاد راهنما
6بررسی و تفکیک انواع زندان ها و زندانی ها و محکومان و متهمین از یکدیگر مصطفی ادبیان کیشmostafaadabiyankish64@yahoo.comاستاد راهنما
7بررسی تطبیقی ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی(حقوق ایران وفقه اهل سنت)خدیجه صفر بیرانوندkh_beyranvand@yahoo.comاستاد راهنما
8آسیب شناسی بزهکاری سربازان وظیفه در نیروهای مسلح استان فارس و راهکارهای پیشگیری از آنحکمت اله امیراحمدیamirahmadi.hekmat@yahoo.comاستاد راهنما
9پیشگیری رشد مدار در جرم شناسی و رابطه ان با اختلال بیش فعالی در روانشناسیهوشمند محمودیان محمود ابادhmahmoodian42@gmail.comاستاد راهنما
10نقش ضریب هوشی در ارتکاب جرمسمیه رستمیgolrokhsar20@gmail.comاستاد راهنما