جهانبخش احسانیپست الکترونیکی:j_ehsani911@yahoo.com
گروه آموزشی:عمران
رتبه:مربی
دانشکده:فنی مهندسی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1بررسی و پیش‌بینی بارندگی سالانه استان کهگیلویه وبویراحمد بر اساس سری‌های زمانیفتاح محراب پورhasani4251استاد راهنما
2شبیه سازی هیدروگراف سیلاب با استفاده از نرم افزار hec-hms و gis (مطالعه موردی: رودخانه خیراباد در استان کهگیلویه وبویر احمد)عباس عباسی سروکsajadroientan@gmail.comاستاد راهنما
3شناسایی و امکان یابی طرحهای تغذیه مصنوعی (مطالعه موردی:استان کهگیلویه وبویراحمد)علی علیپورتلزالیmاستاد راهنما
4بررسی و ارایه راهکار اجرایی جهت تکمیل پروژه های زیر ساختی آب استان کهگیلویه و بویراحمد، مواجه با کمبود تامین مالی و پشتیبانی سرمایه گذاری کشاورز سیدایت اللهisiportal2005@gmail.comاستاد راهنما