دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 23                   کاربران مهمان: 662
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:حیدر هاشمی
دانشجو: مهدی صادقی فر د
تاریخ:
1398/02/04
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهرداد مهدی پور
تاریخ:
1398/02/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدرضا فراتی مورد تصویب مدیر گروه حیدر هاشمی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و امکان سنجی حفاری فروتعادلی با توجه به شکستگی ها و فشار منفذی مخزن آسماری میدان نفتی پرنج و تأثیر آن بر پایداری دیواره چاه .......
تاریخ:
1398/02/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی شجاعی قرغانی مورد تصویب مدیر گروه حیدر هاشمی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی هم مرکز بودن جداری در هنگام سیمان کاری چاه و چیدمان بهینه ی سنترالایزرها با استفاده از نرم افزار لندمارک .......
تاریخ:
1398/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهره جهانشاهی
تاریخ:
1398/02/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدرضا فراتی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و امکان سنجی حفاری فروتعادلی با توجه به شکستگی ها و فشار منفذی مخزن آسماری میدان نفتی پرنج و تأثیر آن بر پایداری دیواره چاه .......
تاریخ:
1398/02/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: صادق ا بوذری
تاریخ:
1398/02/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحید پرویزیان
تاریخ:
1398/02/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحید پرویزیان
تاریخ:
1398/02/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهره جهانشاهی
تاریخ:
1398/02/02
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:داریوش بابایی
دانشجو: حشمت الله محمدپور
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:داریوش بابایی
دانشجو: سجاد قلندری
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:داریوش بابایی
دانشجو: امجد مرادی
تاریخ:
1398/02/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه حاجب مورد تصویب مدیر گروه علی مهبودی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی و اولویت بندی عوامل موثر بر سازماندهی شبکه معابر درون شهری با استفاده از روش تحلیل شبکه ای (ANP) فازی(مطالعه موردی: منطقه 7 کرج) .......
تاریخ:
1398/01/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مجتبی طالبی اردکانی مورد تصویب مدیر گروه علی مهبودی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مقایسه و بررسی تغییرات میرایی ساختمانهای با مهاربندی واگرا با جداساز لرزه ای لاستیکی هسته سربی و بدون جداساز لرزه ای .......
تاریخ:
1398/01/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمزه معظمی
تاریخ:
1398/01/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسماعیل کشاورز
تاریخ:
1398/01/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدعلی دارابی
تاریخ:
1398/01/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدعلی دارابی
تاریخ:
1398/01/29
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:مهدی حسینی فرهی
دانشجو: حوری رهبر
تاریخ:
1398/01/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهره جهانشاهی
تاریخ:
1398/01/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهره جهانشاهی
تاریخ:
1398/01/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهره جهانشاهی
تاریخ:
1398/01/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهره جهانشاهی
تاریخ:
1398/01/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهره جهانشاهی
تاریخ:
1398/01/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهره جهانشاهی
تاریخ:
1398/01/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عارف عرب پور
تاریخ:
1398/01/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عارف عرب پور
تاریخ:
1398/01/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عارف عرب پور
تاریخ:
1398/01/28
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرنگیس امیری
دانشجو: محمد رزمخواه
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرنگیس امیری
دانشجو: کاظمی بیدک سید معین الدین
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرنگیس امیری
دانشجو: زهرا بهگام
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرنگیس امیری
دانشجو: مهدی شا نجفی
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرنگیس امیری
دانشجو: ستار صفری
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرنگیس امیری
دانشجو: حمید رهیده
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرنگیس امیری
دانشجو: مازیار پشوتنی زاده
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرنگیس امیری
دانشجو: داود راد
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرنگیس امیری
دانشجو: عطا نوشاد
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرنگیس امیری
دانشجو: ستار مختاری پور
تاریخ:
1398/01/27
موضوع: شورای پژوهشی دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:فرنگیس امیری
دانشجو: سیده منیژه حسینی
تاریخ:
1398/01/27

سوالات متداول