دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 38                   کاربران مهمان: 76
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسماعیل انگالی
تاریخ:
1397/07/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسینی ناصر آباد علی
تاریخ:
1397/07/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کریمی پیمان
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رحمان طهماسبی
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رحمان طهماسبی
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رحمان طهماسبی
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رحمان طهماسبی
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رحمان طهماسبی
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:داریوش بابایی
دانشجو: اقدس جلیل نصرابادعلیا
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمود شکیبایی مورد تصویب مدیر گروه داریوش بابایی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی نقش شبکه های اجتماعی غیرمجاز در ترویج فساد و جرایم جنسی در شهر یاسوج .......
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو احسان پساوند مورد تصویب مدیر گروه علی مهبودی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رفتار لرزه ای سد های بتنی با رویکرد مدلهای خسارت بتن (مطالعه موردی: سد کوثر) .......
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ّپروینیان راد بیژن
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مینا گلستانی
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مینا گلستانی
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن رحیمی زاد
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بوذری جو فاضل
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بوذری جو فاضل
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بوذری جو فاضل
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بوذری جو فاضل
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بوذری جو فاضل
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بوذری جو فاضل
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:داریوش بابایی
دانشجو: جلال قنبری حسن اباد
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رحمان طهماسبی مورد تصویب مدیر گروه داریوش بابایی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: صدور قرار تامین در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو موسی شعبان پور مورد تصویب مدیر گروه داریوش بابایی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی نقش ورزش در کاهش بزهکاری جوانان ۱۸تا۲۸سال شهر یاسوج .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو صفانه عظیمی مورد تصویب مدیر گروه علیرضا ماردپور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه سرسختی روانشناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد یاسوج. .......
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهره معصومی مورد تصویب مدیر گروه علیرضا ماردپور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رابطه تعهد زناشویی، الگوهای ارتباطی خانوادگی با کیفیت زندگی در زوجین کارمند شهر یاسوج .......
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ااسمائ عسکری مورد تصویب مدیر گروه علیرضا ماردپور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر درمان های تصویر سازی ذهنی و تاب اوری بر روی کاهش علائم استرس زایمان طبیعی و سزارین در بین زنان باردار شهر یاسوج . .......
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امیریان مهریان سیده الهام مورد تصویب مدیر گروه علیرضا ماردپور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه میزان ابراز خشم و نشخوار فکری با میزان شادکامی در افراد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر یاسوج. .......
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی خسروی
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی خسروی
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:ابوطالب قدمی جدول قدم
دانشجو: شایان نوریان
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اکرم ارسلان پور
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رحمان طهماسبی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: صدور قرار تامین در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی .......
تاریخ:
1397/07/23
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مینا گلستانی مورد تصویب مدیر گروه نجم الدین میرگوشه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و شناسایی عوامل داخلی مؤثر بر ارتقاء شاخص های سود اوری در سیستم بانکی (مورد مطالعه شعب مختلف بانک ملت شهر یاسوج) .......
تاریخ:
1397/07/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زینب بدیعی نژاد مورد تصویب مدیر گروه نجم الدین میرگوشه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی نقش ویژگی های حسابرس بر شکل گیری شاخص های ورشکستگی شرکت های تولیدی صنعتی شهرستان بویراحمد .......
تاریخ:
1397/07/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: جلال قنبری حسن اباد
تاریخ:
1397/07/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محترم جوکار جهان اباد
تاریخ:
1397/07/22
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: صدیقه ابرومندی پی
تاریخ:
1397/07/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ااسمائ عسکری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر درمان های تصویر سازی ذهنی و تاب اوری بر روی کاهش علائم استرس زایمان طبیعی و سزارین در بین زنان باردار شهر یاسوج . .......
تاریخ:
1397/07/21
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهره معصومی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رابطه تعهد زناشویی، الگوهای ارتباطی خانوادگی با کیفیت زندگی در زوجین کارمند شهر یاسوج .......
تاریخ:
1397/07/21

سوالات متداول