دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 1                   کاربران مهمان: 3
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدرضا عدالت دوست
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدرضا عدالت دوست
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بتول سروش نژاد
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بتول سروش نژاد
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بتول سروش نژاد
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی احمدی
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ضرغام پزشک پور مورد تصویب مدیر گروه علی پیرزاد قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر بازارگرایی و گرایش به کارآفرینی در دستیابی به مزیت رقابتی از طریق نوآوری (مطالعه موردی: شرکت قصر عینک پزشکپور) .......
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو احمدعلی نجفی گنجه پور مورد تصویب مدیر گروه علی پیرزاد قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه سرمایه معنوی با فرهنگ کار و بالندگی سازمانی کارکنان بانک گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد .......
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسینی حمید مورد تصویب مدیر گروه علی پیرزاد قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیرهوش هیجانی رهبری بر عملکرد کارکنان با نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی مطالعه موردی کارکنان پتروشیمی رازی ماهشهر .......
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی یونسی مورد تصویب مدیر گروه علی پیرزاد قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی بر توانمند سازی کارکنان با نقش واسطه ای انگیزش در کارکنان بنیاد شهید و امور ایثار گران استان بوشهر .......
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نسرین صالحی زاده مورد تصویب مدیر گروه علی پیرزاد قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تأثیر نشان تجاری (برند) بر رضایت و وفاداری به نشان تجاری با توجه به نقش میانجی تجربه نشان تجاری (مطالعه موردی: شرکت قصر عینک پزشکپور) .......
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی رهزادی جهان اباد مورد تصویب مدیر گروه علی پیرزاد قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسي رابطه ميان رفتار شهروندي سازماني ،اخلاقیات شغلی و تعهد سازماني با ميل به ماندن در شغل (مطالعه موردي: شرکت سینره) .......
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امین آرزو مورد تصویب مدیر گروه علی مهبودی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی تاثیر اندرکنش خاک و سازه برشکل پذیری و رفتار سازه های فولادی مجهز به مهار بند کمانش تاب تحت تحلیل پوش اور .......
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امین آرزو مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی تاثیر اندرکنش خاک و سازه برشکل پذیری و رفتار سازه های فولادی مجهز به مهار بند کمانش تاب تحت تحلیل پوش اور .......
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مسلم علی پور
تاریخ:
1397/05/23
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه دهقان
تاریخ:
1397/05/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسینی حمید مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیرهوش هیجانی رهبری بر عملکرد کارکنان با نقش واسطه ای رفتار شهروندی سازمانی مطالعه موردی کارکنان پتروشیمی رازی ماهشهر .......
تاریخ:
1397/05/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید رضایی
تاریخ:
1397/05/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید رضایی
تاریخ:
1397/05/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مسلم علی پور
تاریخ:
1397/05/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مسلم علی پور
تاریخ:
1397/05/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مسلم علی پور
تاریخ:
1397/05/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرشاد محمودی
تاریخ:
1397/05/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرشاد محمودی
تاریخ:
1397/05/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرشاد محمودی
تاریخ:
1397/05/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرشاد محمودی
تاریخ:
1397/05/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرشاد محمودی
تاریخ:
1397/05/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرشاد محمودی
تاریخ:
1397/05/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرشاد محمودی
تاریخ:
1397/05/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرشاد محمودی
تاریخ:
1397/05/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرشاد محمودی
تاریخ:
1397/05/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرشاد محمودی
تاریخ:
1397/05/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرشاد محمودی
تاریخ:
1397/05/21
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شهربانو فرامندی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی عفونت های باکتریایی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان امام سجاد یاسوج .......
تاریخ:
1397/05/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مسلم علی پور
تاریخ:
1397/05/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب ضامن فر
تاریخ:
1397/05/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب ضامن فر
تاریخ:
1397/05/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اریا سلیمانی
تاریخ:
1397/05/19
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیامک محمدی محموداباد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تطبیق قواعد حاکم بر نقض قراردادهای نفتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی .......
تاریخ:
1397/05/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدعبدالرسول موسوی
تاریخ:
1397/05/19

سوالات متداول