دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 142                   کاربران مهمان: 211
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد نادری
تاریخ:
1396/12/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:داریوش بابایی
دانشجو: گرجی زاده میثم
تاریخ:
1396/12/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:داریوش بابایی
دانشجو: رازیان زهرا
تاریخ:
1396/12/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:داریوش بابایی
دانشجو: یوسف نامجو
تاریخ:
1396/12/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:داریوش بابایی
دانشجو: بهزادی ترکسلویه راحله
تاریخ:
1396/12/03
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:داریوش بابایی
دانشجو: لطیف دانشگر
تاریخ:
1396/12/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو بتول سروش نژاد مورد تصویب مدیر گروه داریوش بابایی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثر قبض در حق انتفاع از نظر مذاهب خمسه وحقوق ایران .......
تاریخ:
1396/12/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو دهیده حمیده مورد تصویب مدیر گروه داریوش بابایی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی محدوده مسئولیت مدنی دولت وموسسات عمومی در حقوق ایران .......
تاریخ:
1396/12/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمود علی پور مورد تصویب مدیر گروه داریوش بابایی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل و ارزیابی حسن نیت در مسئولیت مدنی .......
تاریخ:
1396/12/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سید علی اکبر فتاحیان مورد تصویب مدیر گروه داریوش بابایی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جایگاه مراکز مشاوره خانوادگی در تثبیت نظام خانواده با رویکرد به قانون حمایت خانواده .......
تاریخ:
1396/12/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اعظم احمدی تراب مورد تصویب مدیر گروه داریوش بابایی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی آثار حقوقی قرارداد بیمه عمر و سرمایه گذاری درصورت فوت بیمه گیر از دیدگاه قانون مدنی .......
تاریخ:
1396/12/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ناهید اذری مورد تصویب مدیر گروه داریوش بابایی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پایه های نظری،کارکردها و روشهای جبران خسارات وارده به محیط زیست و منابع طبیعی توسط اشخاص حقوقی در حقوق ایران .......
تاریخ:
1396/12/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو بشیر جانی پور نصراباد سفلی مورد تصویب مدیر گروه داریوش بابایی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی نقش و تکالیف پلیس راهنمایی و رانندگی در رعایت حقوق شهروندی رانندگان .......
تاریخ:
1396/12/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: موسی خرم اصل
تاریخ:
1396/12/03
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: موسی خرم اصل
تاریخ:
1396/12/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حامد صادقی بوگر مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پروسس پالايشگاه .......
تاریخ:
1396/12/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو دهیده حمیده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی محدوده مسئولیت مدنی دولت وموسسات عمومی در حقوق ایران .......
تاریخ:
1396/12/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو دهیده حمیده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی محدوده مسئولیت مدنی دولت وموسسات عمومی در حقوق ایران .......
تاریخ:
1396/12/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ناهید اذری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پایه های نظری،کارکردها و روشهای جبران خسارات وارده به محیط زیست و منابع طبیعی توسط اشخاص حقوقی در حقوق ایران .......
تاریخ:
1396/12/03
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: اکبری علی اباد محمد رضا
تاریخ:
1396/12/03
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمود لاهوتیان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی مدیریت ریسک در بحرانهای انسانساخت با رویکرد پدافند غیرعامل نمونه موردی شهر یاسوج .......
تاریخ:
1396/12/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهناز نیک بخت
تاریخ:
1396/12/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیروس عوض زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی مدیران و سبک های مختلف مدیریت بر توسعه منابع انسانی در سازمان اقتصاد و دارایی .......
تاریخ:
1396/12/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمود علی پور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیل و ارزیابی حسن نیت در مسئولیت مدنی .......
تاریخ:
1396/12/02
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: اکبری علی اباد محمد رضا
تاریخ:
1396/12/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سارا هرمز فرد
تاریخ:
1396/12/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سارا هرمز فرد
تاریخ:
1396/12/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سارا هرمز فرد
تاریخ:
1396/12/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سارا هرمز فرد
تاریخ:
1396/12/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سارا هرمز فرد
تاریخ:
1396/12/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: روح اله دانشی اصل
تاریخ:
1396/12/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نواب بابااحمدی میلانی
تاریخ:
1396/12/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نواب بابااحمدی میلانی
تاریخ:
1396/12/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نواب بابااحمدی میلانی
تاریخ:
1396/12/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا نجفی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رابطه بین الگوی غذایی،سابقه ورزشی و توده عضلانی اندام های مختلف مردان کاراته کا ی سبک های کنترلی و نیمه کنترلی شهر یاسوج .......
تاریخ:
1396/12/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سید علی اکبر فتاحیان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جایگاه مراکز مشاوره خانوادگی در تثبیت نظام خانواده با رویکرد به قانون حمایت خانواده .......
تاریخ:
1396/12/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سارا هرمز فرد
تاریخ:
1396/12/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سارا هرمز فرد
تاریخ:
1396/12/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سارا هرمز فرد
تاریخ:
1396/12/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سارا هرمز فرد
تاریخ:
1396/12/02

سوالات متداول