دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 89                   کاربران مهمان: 139
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نجمه فرهمند نیا مورد تصویب مدیر گروه علیرضا ماردپور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه عاطفه خودآگاه(شر م و گناه) و سبک های دلبستگی با رفتارهای پرخطر در دختران نوجوان کانون اصلاح تربیت شهر یاسوج .......
تاریخ:
1397/09/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ما ه رخ خفری مورد تصویب مدیر گروه علیرضا ماردپور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پیش بینی سازگاری کودکان و روابط خواهر - برادر بر اساس الگوهای ارتباطی زوجین در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان نورآباد .......
تاریخ:
1397/09/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه شیری مورد تصویب مدیر گروه علیرضا ماردپور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه عمل به باورهای دینی و جهت گیری زندگی با کیفیت زندگی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه .......
تاریخ:
1397/09/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محبوبه گشتاسبی مورد تصویب مدیر گروه علیرضا ماردپور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه ذهن آگاهی و سبک های مقابله ای با کیفیت زندگی در مادران دارای کودکان کم توان ذهنی شهر یاسوج .......
تاریخ:
1397/09/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اسماعیل اورنگ مورد تصویب مدیر گروه علیرضا ماردپور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش سیستم های مغزی رفتاری،اجتناب تجربه ای و حساسیت اضطرابی در گرایش به اعتیاد دانشجویان دانشگاه آزاد واحد یاسوج .......
تاریخ:
1397/09/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ثریا هاشمی مورد تصویب مدیر گروه علیرضا ماردپور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین خشونت خانگی با تمایل به افکار خودکشی و سلامت روان در زنان .......
تاریخ:
1397/09/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عبد الرضا شاه حسینی مورد تصویب مدیر گروه علیرضا ماردپور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رابطه خدا باوری و بلوغ عاطفی با اختلالات یادگیری در بین دختران مقطع ابتدایی شهر بوشهر .......
تاریخ:
1397/09/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضاپور محمد
تاریخ:
1397/09/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضاپور محمد
تاریخ:
1397/09/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محبوبه جلیلی مورد تصویب مدیر گروه نجم الدین میرگوشه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی نقاط قوت و ضعف حسابرسی ضمنی و آثار آن بر کاهش تخلفات دستگاه اجرایی (مطالعه موردی : اداره راه وشهرسازی ودانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویرا .......
تاریخ:
1397/09/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی ویس رهگشای مورد تصویب مدیر گروه نجم الدین میرگوشه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی آثار مثبت استقرار نظام حسابداری دولتی و تعهدی بر کار آمدی و اثر بخش حسابرسی دولتی .......
تاریخ:
1397/09/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حمیده حمیدی نیا مورد تصویب مدیر گروه نجم الدین میرگوشه قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی با کیفیت اظهار نظر حسابرسان و مدیریت ریسک در شرکت بیمه ایران .......
تاریخ:
1397/09/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اکرم ارسلان پور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی مجرمیت مادر بر ارتکاب جرم توسط فرزندان در شهر یاسوج از سال 1390تا 1397 .......
تاریخ:
1397/09/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم سلیمانی پور مهریان مورد تصویب مدیر گروه مهران جعفری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی فقهی آرایش از منظر فقه امامیه .......
تاریخ:
1397/09/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ما ه رخ خفری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پیش بینی سازگاری کودکان و روابط خواهر - برادر بر اساس الگوهای ارتباطی زوجین در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان نورآباد .......
تاریخ:
1397/09/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ما ه رخ خفری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پیش بینی سازگاری کودکان و روابط خواهر - برادر بر اساس الگوهای ارتباطی زوجین در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان نورآباد .......
تاریخ:
1397/09/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شایان نوریان
تاریخ:
1397/09/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ا صغر مسعودی
تاریخ:
1397/09/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ا صغر مسعودی
تاریخ:
1397/09/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمدی صادق
تاریخ:
1397/09/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمدی صادق
تاریخ:
1397/09/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمدی صادق
تاریخ:
1397/09/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نجمه فرهمند نیا مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه عاطفه خودآگاه(شر م و گناه) و سبک های دلبستگی با رفتارهای پرخطر در دختران نوجوان کانون اصلاح تربیت شهر یاسوج .......
تاریخ:
1397/09/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه شیری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه عمل به باورهای دینی و جهت گیری زندگی با کیفیت زندگی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه .......
تاریخ:
1397/09/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محبوبه گشتاسبی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه ذهن آگاهی و سبک های مقابله ای با کیفیت زندگی در مادران دارای کودکان کم توان ذهنی شهر یاسوج .......
تاریخ:
1397/09/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زیبا پادیاب مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اثربخشی شفقت درمانی بر خودانتقادی و تحمل پریشانی مادران دارای کودکان کم توان ذهنی شهر یاسوج .......
تاریخ:
1397/09/24
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علیرضا ماردپور
دانشجو: جاوید محمدی
تاریخ:
1397/09/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سید عبد حسین حسینی پرور
تاریخ:
1397/09/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب بدیعی نژاد
تاریخ:
1397/09/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زینب بدیعی نژاد
تاریخ:
1397/09/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زینب علم چشمه چنار مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر افسردگی، ناگویی هیجانی و کنترل عواطف در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج .......
تاریخ:
1397/09/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم یاری خواه مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی سنجش رابطه ی میان احساس تنهایی با افسردگی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در نوجوانان 16 تا 20 ساله شهر یاسوج .......
تاریخ:
1397/09/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ثریا هاشمی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه بین خشونت خانگی با تمایل به افکار خودکشی و سلامت روان در زنان .......
تاریخ:
1397/09/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اسماعیل اورنگ مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش سیستم های مغزی رفتاری،اجتناب تجربه ای و حساسیت اضطرابی در گرایش به اعتیاد دانشجویان دانشگاه آزاد واحد یاسوج .......
تاریخ:
1397/09/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عبد الرضا شاه حسینی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رابطه خدا باوری و بلوغ عاطفی با اختلالات یادگیری در بین دختران مقطع ابتدایی شهر بوشهر .......
تاریخ:
1397/09/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محسن حدادی سی سخت
تاریخ:
1397/09/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: روستا ایمان
تاریخ:
1397/09/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: روستا ایمان
تاریخ:
1397/09/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: روستا ایمان
تاریخ:
1397/09/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: روستا ایمان
تاریخ:
1397/09/24

سوالات متداول