دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 135                   کاربران مهمان: 217
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: منصور احمدی امویی
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فردین خردمند واعظ
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فردین خردمند واعظ
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فردین خردمند واعظ
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمدی احسان
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فردین خردمند واعظ
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فردین خردمند واعظ
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فردین خردمند واعظ
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فردین خردمند واعظ
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فردین خردمند واعظ
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سید مصطفی تقوی
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سید مصطفی تقوی
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سجاد پورنظریانی
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمدی احسان
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمدی احسان
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمدی احسان
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمدی احسان
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمدی احسان
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمدی احسان
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمدی احسان
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمدی احسان
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمدی احسان
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمدی احسان
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: صدور کد
منوجهر رضایی برای پایان نامه دانشجو منوچهر هرمزپور کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:داریوش بابایی
دانشجو: علیرضا محمدی
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:داریوش بابایی
دانشجو: سجاد حیدری
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدصادق خوشکلام راد مورد تصویب مدیر گروه داریوش بابایی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: وضعیت خیار تبعض صفقه در قانون مدنی ایران با تاکید بر رویه قضایی .......
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو خورشیدی فریبا مورد تصویب مدیر گروه داریوش بابایی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی وضعیت حفاظتی اراضی ملی ایران با مطالعه موردی شهرستان چرام .......
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی بستام
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:فرنگیس امیری
دانشجو: رقیه بهروزی نصر اباد سفلی
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: رقیه بهروزی نصر اباد سفلی
تاریخ:
1397/03/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پورروستا ایوب
تاریخ:
1397/03/27
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:فرنگیس امیری
دانشجو: محمد عزیزی
تاریخ:
1397/03/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مقبلی زاده سید مهدی مورد تصویب مدیر گروه علی مهبودی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی میزان تاثیر نیروي موج بر تاج سدهاي بتنی غلطکی ( مطالعه موردی: سد چمشیر) .......
تاریخ:
1397/03/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عبد الهادی جهان بین مورد تصویب مدیر گروه علی مهبودی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی تقویت شده با سخت کننده های افقی و مایل .......
تاریخ:
1397/03/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو روح الله پورابراهیم مورد تصویب مدیر گروه علی مهبودی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رتبه بندی هزینه ها و تعیین اثرگذارترین هزینه در شرکت های مهندسی سد و نیروگاه چم شیر گچساران .......
تاریخ:
1397/03/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شیرانی جوان مردی خسرو مورد تصویب مدیر گروه علی مهبودی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مجتمع مسکونی 160 واحدی علوم پزشکی با هدف ارتقای سطح تعاملات اجتماعی (نمونه موردی: محله منظریه، کارکنان علوم پزشکی شهرکرد) .......
تاریخ:
1397/03/27
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:منوجهر رضایی
دانشجو: جانی پور اردشیر
تاریخ:
1397/03/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علی مهبودی
دانشجو: سیدحامد داربام
تاریخ:
1397/03/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: جانی پور اردشیر
تاریخ:
1397/03/27

سوالات متداول